Her på denne nettsiden kommer du til å få lese mer om mobiltelefonens teknologi, eller rettere sagt hvordan den har knyttet oss nærmere hverandre enn noen gang tidligere. Du kommer til å få muligheten til å lese om hvordan MMS har blitt brukt, teknologien bak, og de ulike MMS versjonene som har kommet ut i årenes løp. Du kommer også til å få muligheten til å lese om historien bak denne svært viktige teknologien. Dessuten kommer du også til å få lese om SMS og litt om historien bak den typen av meldinger.

Grunnen til at du kan finne disse sidene interessante er for det første,at både MMS og SMS begynt å bli gammeldagse eller avleggs. Og de fleste har vel ikke helt tatt innover seg akkurat hvor viktig denne teknologien har vært for den fremtidige og nymotens bruken, som vi ser i dag på de ulike sosiale plattformene, eller via våre smarttelefoner. Før MMS og SMS så fantes det ingen mulighet til å sende beskjeder og bilder raskt til hverandre, så i så måte var disse to teknologiske utviklingene viktige som en forsmak på dagens teknologiske revolusjon.

Til slutt kommer du til å få muligheten til å se på hvilke slags utfordringer MMS utgjorde. Utfordringer som fortsatt er tilstede i dag og som ikke SMS hadde tidligere. Det er interessant som sagt å se på hva som har eksistert tidligere, for å forstå hva som brukes oftere nå til dags, og hvor viktig MMS og SMS har vært for oss.