En verdensvid bruk av MMS og SMS

mms-and-smsBåde SMS og MMS blir oftest brukt mellom private mobiltelefonkunder, som du kanskje selv vet, ved tidspunkt da man ikke har mulighet til å snakke, eller rett og slett ikke lyst. Det er en av de mest primære kommunikasjonskildene vi har i dag, og det er en relativt uformell tone som blir opprettholdt både når det gjelder MMS og SMS, ganske likt slik vi bruker e-mail. I 2012 ble det også utviklet en metode for gruppesamtaler, som vi bruker i dag når en digital samtale inneholder flere enn to personer.

SMS og MMS har utviklet seg og blitt svært viktig rundt om i verden veldig raskt. Og det er spesielt populært i Europa, USA og store deler av Asia. Unge asiater anser SMS som den viktigste funksjonen som en mobiltelefon har, mens femti prosent av amerikanske tenåringer sender femti tekstmeldinger om dagen eller mer. Så mye at det er ansett som deres primære kommunikasjonsmetode. I Kina er også disse svært populære og er en kilde til god inntekt for de ulike operatørene, hele 18 milliarder meldinger ble sendt i 2001.

Videre i Asia, så er Filippinene ett av de største landene i verden når det kommer til bruk av meldinger, og den gjennomsnittlige brukeren sender ti til tolv meldinger om dagen, dette inkluderer både MMS og SMS. Bare i Filippinene blir det sendt over en milliard meldinger om dagen, noe som er mer enn det årlige gjennomsnittet av meldinger sendt i de europeiske landene. Til og med milliardlandene Kina og India blir overgått av Filippinene akkurat her og en stor årsak til dette, er de ekstremt lave prisene i Filippinene for sending av meldinger.

Afrika er kontinentet med lavest forbruk av meldinger, på grunn av det teknologiske fremskrittet ikke har kommet så langt der som i resten av verden, men det begynner å få mer og mer innflytelse også på dette kontinentet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *