Historien bak MMS

j-phoneKun tekst var ikke bra nok altså, og forløperen til MMS meldinger var faktisk utviklet i Japan. J-Phone var det første firmaet som introduserte bildemeldingsservice i 2001, under navnet Sha-Mail. Men de første MMS-tjenestene hadde store tekniske problemer og ustabil tjeneste. Et av de vanligste tidlige problemene for brukerne av MMS var at man fikk regning for MMS som man hadde sendt, selv om meldingen ikke ble levert til mottageren. Andre problemer var MMS-meldinger ble levert i feil format og kunne mangle noe av innholdet som ble sendt. En av hovedårsakene til dette problemet var mangelen på telefoner som var tilpasset bra nok til MMS-funksjonen, spesielt under den tidlige fasen av utviklingen av konseptet. Så her var MMS-utviklerne raskere ute med sitt produkt enn hva mobiltelefonselskapene kunne holde tritt med.

Den første kommersielle MMS-tjenesten ble introdusert i 2002 med lanseringen av det første GSM nettverket på 800 MHz. En av de første telefonene som hadde funksjon for MMS var Sony Ericsson T68i, som også ble lansert i 2002. Og etterhvert begynte alle mobiltelefonoperatører og produsenter å legge til MMS-egenskapen. De to første og største markedene for MMS eller bildemeldinger var i Europa og Asia, mens de nord-amerikanske operatørene kom litt senere inn i markedet med tilpassingen av telefonene til MMS, rundt 2004 og 2005.

I begynnelsen så var mottakelsen for MMS lunken. Og i 2004 på verdenskongressen for MMS i Wien, så samlet de ulike operatørene og produsentene seg og diskuterte hva denne teknologien hadde for seg. Og de fleste sa at MMS var nyvinning som man ville tape penger på, blant annet fordi man ikke så bruken av den i tilstrekkelig stor nok grad. I kontrast til dette så var suksessen tilsvarende stor i Kina og i 2009 så hadde MMS bruken i landet nådd opp til SMS bruken, så store tall altså.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *