Utfordringer med MMS – Del 1

challenges-with-mmsHer kan du få lese litt om hvilke utfordringer MMS-teknologien har lagt frem og fortsetter å utfordre teknikere som jobber med det. Her kommer et ganske teknisk språk også. Den første av dem som er verdt å nevne kalles for Content Adaption, noe som kan oversettes som innholdstilpasning. Dette innebærer at innhold med multimedia som er laget av et spesielt merke av MMS-telefoner er muligens ikke helt tilpasset til kapasitetene til mottagerens telefon. I arkitekturen til MMS så er det mottagerens MMSC som er ansvarlig for å tilpasse innholdet som blir sendt til det, slik at det kan spilles av på den aktuelle telefonen. Dette er aktuelt om denne egenskapen er muliggjort av mobiloperatøren. Så når tilpasningen av innholdet er støttet av din mobiloperatør, så vil du ha en sterkere kompatibilitet til brukere av andre MMS-nettverk enn hva ellers ville vært tilfelle.

Videre er det noen problemer med distribusjonslister. Da nåværende MMS spesifikasjoner ikke inkluderer distribusjonslister eller en metode som gjør at en større gruppe av mottagere kan bli adressert, spesielt av innholds forsørger. Disse forsørgeren kalles Value-added service providers, eller VASP, i 3GPP som er et partnerskap mellom mange telefonselskap. Siden de fleste SMSC-operatører bruker FTP som en metode for å flytte over større distribusjonslister til SMSC før de blir brukt i en SMS melding slik at overflyttingen går glatt, er det forventet at også MMS snart kommer til å bruke FTP.

Et ytterligere problem med å sende en melding til flere mottagere er at flyten av peer-to-peer MMS-meldingsbruk involverer flere over luften transaksjoner. Disse blir ineffektive når MMS blir bruk til å sende meldinger til en stor gruppe av abonnenter. For eksempel når en MMS-melding er sendt til en stor gruppe av mottagere så er det mulig å motta en levert rapport og en lest rapport for hver og en mottager. Fremtidig MMS-arbeid vil sannsynligvis optimalisere og minske transaksjoner slik at det blir en enklere bulk-messaging hverdag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *