Utfordringer med MMS – Del 2

wap-pushSom du kan se så finnes det endel utfordringer med MMS, visse av dem av en teknisk karakter riktignok, men det påvirker vår kommunikasjonshverdag uansett. Videre kan du lese om ytterligere utfordringer ved MMS.

Den fjerde vanskeligheten som MMS utgjør er håndholdt konfigurasjon. MMS har, ulikt SMS, en rekke ulike parametere som må bli satt for håndholdt bruk. Dårlig håndholdt konfigurasjon er ofte klandret som det første trinnet hvor feil oppstår ved sendelse for mange brukere. Tjenesteinnstillinger er noen ganger forhåndsinnstilt på det håndholdte utstyret, men mobiloperatører ser nå på nye teknologier for styring av enheter som en måte å oppnå de nødvendige innstillingene for data service. Dette blir sett på gjennom ‘over the air’ -programmering, eller OTA. Vanskeligheten som konfigurasjoner utgjør er at folk sjeldent vet selv hvordan de skal ordne slike innstillinger og oftere så blir det feil på enheter som ikke har forhåndsinnstillinger satt.

Den siste utfordringen vi skal se på er noe som heter WAP Push. Det er få mobiloperatører som tilbyr direkte tilkobling til deres MMS-senter for innholds forsørgere. Dette har gjort at mange slike forsørgere bruker WAP Push som den eneste metoden de har tilgjengelig til å levere “rikt innhold” til mobile håndholdte. WAP Push muliggjør at “rikt innhold” kan blir sendt til en håndholdt enhet ved å spesifisere URL, via binær SMS, av en førkompilert MMS, som er allerede på en innholds forsørgers internettserver. På grunn av det så er det mottageren som betaler WAP per kb eller minutt for å motta en MMS. Dette er i motsetning til å betale en månedlig sum som et abonnement eller kun betale for en og til en lavere pris. Dette gjør at det går utover privatkunder, slik at du betaler når du får reklame og lignende som MMS. Her er det heldigvis en anbefalt størrelse på MMS-meldinger som er bruk av de fleste nettverkene siden det finnes visse begrensinger på WAP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *